© 2010 - Webdesign by : ROBKONING.NL

Nieuwe werken zijn te zien op zondag 26 augustus 2012 tijdens de kunstmarkt
Kunst aan de IJssel 11.00 -17.00 uur te Zutphen.

Voor prijzen van aankoop van werken op deze site en werken in het bezit van de
kunstenaar s.v.p. informatie opvragen via email.